Biodiversitate

Diversitatea speciilor identificate în perimetrul Sitului Natura 2000 – “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” conferă ariei protejate prioritatea nr.10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus la nivel naţional.

Aici au fost identificate concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene, precum lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), aglomerări de specii migratoare, exemple fiind raţa sunătoare (Bucephala clangula) sau ferăstraşul mare (Mergus merganser), aglomerări mari de păsări acvatice şi populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi chira de baltă (Sterna hirundo) sau eretele de stuf (Circus aeruginosus).
Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE: