Lacurile de acumulare “Buhuşi – Bacău – Bereşti”

Situl “Buhuşi – Bacău – Bereşti” este format din cinci lacuri amenajate pe valea râului Bistriţa şi pe valea râului Siret în aval de confluenţa Bistriţei, pe teritoriul judeţului Bacău şi are o suprafaţă de 5575,5 ha, cea mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă, precum şi de importante zone mlăştinoase acoperite cu stuf şi vegetaţie specifică de luncă.

Situl este situat pe culoarul de migraţie al păsărilor de apă din Moldova, aici putem întâlni mii de raţe, gâşte, lişiţe, lebede, cormorani etc. Pentru păsări zona constitue un loc ideal pentru iernare, de odihnă în perioada migraţiei, pentru hrană şi cuibărit, numărul exemplarelor putând depăşi 100.000 într-un sezon.

Concentrările semnificative de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene, precum lebăda de iarnă – Cygnus cygnus – conferă o importanţă deosebită sitului, aici iernând anual între 300 şi 600 de indivizi.

S-a constituit prin Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

codul sitului suprafata sitului caracteristicile sitului 5 arii de protectie apsa

Unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente):

tabel_comune