Lacul Bereşti

Lacul Bereşti are o lungime de aproximativ 15 kilometri şi lăţimi medii de 1 kilometru. Caracteristic acestui lac este acumularea redusă a polunaţilor, fapt deosebit de favorabil faunei din zonă. Acesta este supus unui proces de colmatare mai lent, fapt ce conduce la existenţa unui relief subacvatic accentuat şi la prezenţa unor zone întinse cu adâncimi mari, de peste 10 metri.

suprafata beresti admin beresti

La fel ca şi la Răcăciuni, malul estic al Lacului Bereşti oferă vizitatorilor peisaje deosebite în care alternează pădurea specifică zonei de deal, golfuri sălbatice sau versanţi abrupţi.

Aria naturală protejată se caracterizează printr-o mare diversitate a faunei, aici fiind semnalate 19 specii de mamifere, 148 specii de păsări, 13 specii de reptile şi amfibieni, şi 23 specii de peşti.

Lacul Bereşti este bine cunoscut pescarilor sportivi pentru ihtiofauna deosebit de bogată: Cyprinius carpio – crap, Silurus glanis – somn, Stizosteidon lucioperca –şalău, etc.

Lacul Bereşti nu a fost încredinţat spre custodie, iar din acest motiv nu există un regulament specific care să reglementeze activităţile ce se pot desfăşura în perimetrul ariei.