Lacul Galbeni

Poziţionat la confluenţa răurilor Bistriţa şi Siret, lacul este colmatat pe cea mai mare parte din suprafaţa sa. Perimetrul ariei are aproximativ 6300 m lungime şi lăţimi cuprinse între 800 şi 1100 m.

suprafata galbeni admin galbeni

Iniţial în zona acestui lac au fost semnalate 168 specii de păsări, dintre care 74 de specii caracteristice habitatelor de mal, 62 de specii litorale şi 32 de specii pe lac.

In urma golirii lacului în cursul anului 2006 importanţa acestuia s-a diminuat considerabil pentru speciile de lac, precum şi în ceea ce priveşte diversitatea speciilor de peşti, habitatul devenind prielnic păsărilor de mal şi litorale.

Incepând cu luna mai 2006, aria de protecţie specială avifaunistică “Lacul Galbeni” se află în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău.