Lacul Răcăciuni

Cu o lungime de peste 13 kilometri şi lăţimi de până la 2 kilometri, Lacul Răcăciuni este cel mai mare din situl NATURA 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”.

suprafata racaciuni lac admin racaciuni

Ulterior anului 2005, a cunoscut un proces accentuat de colmatare, astfel încât în prezent jumătatea nordică a acestuia reprezintă un habitat ideal pentru avifauna prezentă aici. Malul estic oferă vizitatorilor peisaje deosebite în care alternează pădurea specifică zonei de deal, golfuri sălbatice sau versanţi abrupţi cu înălţimi de peste 80 de metri.

La momentrul înfiinţării ariei natural protejate în zonă au fost identificate 168 de specii de păsări. În prezent, în urma îmbunătăţirii condiţiilor de habitat, se înregistrează modificări în ceea ce priveşte structura speciilor şi numărul de indivizi.

Lacul Răcăciuni adăposteşte totodată şi 22 specii de peşti, printre care specii consacrate pentru pescuitul sportiv: crap, somn, şalău, caras, plătică, avat etc.

Incepând cu luna mai 2006, aria de protecţie specială avifaunistică “Lacul Răcăciuni” se află în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău.