Regulament

In vederea conservãrii şi administrãrii durabile a patrimoniului natural, pe ariile protejate din situl NATURA 2000 „Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” aflate în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău, au fost instituite Regulamente, care vin în completarea legislaţiei specifice.

Acestea urmãresc constituirea unui cadru organizatoric şi stabilirea unui set de reguli, conform prevederilor legale în vigoare, ţinând cont în special de presiunea antropicã deosebitã ce se exercitã asupra ariilor prin poziţionarea lor pe raza, sau în apropierea localităţilor.

Descarca PDF