Reteaua Natura 2000

În 1979 şi 1992, Guvernele Statelor din Uniunea Europeană au adoptat două acte normative destinate să protejeze resursele naturale ale Europei. Cele două directive intitulate Directiva Păsări şi Directiva Habitate au drept punct focal crearea reţelei de arii naturale protejate numită “NATURA 2000”.

titlu istoricul

În 1979 şi 1992, Guvernele Statelor din Uniunea Europeană au adoptat două acte normative destinate să protejeze resursele naturale ale Europei. Cele două directive intitulate Directiva Păsări şi Directiva Habitate au drept punct focal crearea reţelei de arii naturale protejate numită “NATURA 2000”.

Directiva Păsări prevede stabilirea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA) – o categorie specifică de arie naturală protejată – în zonele importante de iernare, pe culoarele de migraţie, în locurile de cuibărit şi acolo unde îşi găsesc hrana speciile de păsări periclitate, rare şi vulnerabile.

Reţeaua Natura 2000 este formată pe lângă SPA-uri şi din Arii Speciale de Conservare (ASC). Toate statele membre ale Uniunii Europe au obligaţia să gestioneze şi să implementeze Reţeaua Ecologică NATURA 2000, astfel încât NATURA 2000 să acopere circa 20 % din teritoriul Uniunii Europene.